ข่าวประกาศ

 

ลำดับ

เรื่องข่าว-ประกาศ

วันที่ 
1
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 20/11/2558 
 2
รับสมัครบุคคลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2558
2558/12/09 
 3
รับสมัครบุคคลคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปี 2558  
 26/01/2559  
 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (บ้านในคลองปากกราน) 
 29/03/2559 
 5
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ,๓๕๖ หมู่ที่ ๕,๑๐ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 29/03/2559 
 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ ๘ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 29/03/2559 
7
รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02/06/2559 
8
ประกาศการโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 3/2559 
23/05/2559 
9
ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469
 หมู่ 7
13/7/2559
10
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (บ้านวัดทำใหม่)
13/7/2559
11
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังเหล็กพร้อมขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 12 ตำบลปากกราน
21/7/2559
12
ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 3
11/8/2559
13
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (บ้านวัดทำใหม่)
23/9/2559
14
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมหมู่บ้านกับถนนทางหลวงหมายเลข 3469 หมู่ 7
7/10/2559
15
เรื่อง เจตจำนงในบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้
31/01/2560

 

 

 

Visitors: 11,454