กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด

โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่

วันจันทร์ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ โรงเรียนปากกรานพิทยา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 14,697