กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559

วัดปากกรานวัดช้าง

วัดกลางวัดทำใหม่(สำเภาล่ม)

Visitors: 14,697