โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2559

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 11-12 และ 18-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

2-3 9-10 23-24 และ 30-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

 

 

 

Visitors: 16,079