โครงการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่   7-9 14-16 21-23 และ 28-30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

     5-7 12-14 และ 26-28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

   2-4 9-11 และ 16-18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

 

Visitors: 14,697