โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ(วันแม่)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จว.อ.ย.

 

 

Visitors: 14,697