ซ่อมแซมท่อเมนประปา ม.13 รร.วัดกลาง

Visitors: 19,324