เอาทรายออกจากท่อที่อุดไว้ตอนน้ำท่วมม.13ตรงศาสางานป้องกัน

Visitors: 29,003