สถิติร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถิติร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562

สถิติร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

Visitors: 32,002