ขนย้ายกระสอบทรายออกจากรางระบายน้ำหลังน้ำท่วม หมู่ 13

Visitors: 54,816