ซ่อมแซม ลงยางเอสฟัลต์ ถนนลาดยางชำรุด บริเวณเส้นเลียบคลองปากกราน ก่อนถึงโค้ง ทางไปคลองวัว หมู่ที่8 และ หมู่ที่ 10

Visitors: 56,848