คำร้องของนาย กิจจา ศรีสมร ขอเชื่อมทางเข้าบ้าน โดยฝังท่อ. 1.00ม อนุญาต ในคลองบางกะนาค. ระดับและทิศทางการไหลของน้ำ ไม่กระทบต่อ การเกษตร

Visitors: 60,735