เอาทรายออกจากท่อที่อุดไว้ตอนน้ำท่วมม.13ตรงศาสางานป้องกัน

Visitors: 39,322