โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง ประจะปี 2561

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง ประจะปี 2561

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

Visitors: 56,848