โครงการสอนเด็กลอยตัวในน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

โครงการสอนเด็กลอยตัวในน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

   

   

 

   

   

Visitors: 56,848