ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563                                                                                                
             รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564                                                            
Visitors: 42,664