การดำเนินการตามนโยบายบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563                            

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564                            

Visitors: 42,665