รายงานผลการบริหารงานบุคคล

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562                                     

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563                                     

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564                                     

Visitors: 42,665