ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566               

         

Visitors: 72,358