การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563                                                 

     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564                                                       

Visitors: 42,665