รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566      เปิดเอกสารที่นี่ 

       

    

Visitors: 85,596