รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564      เปิดเอกสารที่นี่ 

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565     เปิดเอกสารที่นี่      

    

Visitors: 54,821