รายงานการป้องกันการทุจริต

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564      เปิดเอกสารที่นี่ 

             

    

Visitors: 42,664