ล้างถนนสี่แยกตาสาลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

วันที่ 18-19 มกราคม 2565 งานป้องกันได้ดำเนินการล้างถนนบริเวณสี่แยกตาสา ล้างเศษหิน ดิน ทราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

Visitors: 60,734