งานช่างไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง

ช่างไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่างสาธารณะตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่

Visitors: 60,735