รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งส.อบต และนกยก อบต.

วันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่อบต.ปากกราน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และใช้รถรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Visitors: 60,734