โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

Visitors: 60,735