7 วันอันตราย

ด่านชุมชนตำบลปากกราน ฝ่ายปกครอง อสม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

Visitors: 60,735