การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโควิด19

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมอบถุงยังชีพและATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

Visitors: 60,736