หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวโชติรส. คงสมโอษฐ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน                                    


                                                                               
 
                                                                 
Visitors: 42,665