ตรวจคัดกรองสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีด่างด้าวและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่

Visitors: 42,665