O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

          รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563            
         รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564            
         รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565            
         รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566           
        
 
Visitors: 109,131