แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2563                         เปิดเอกสารที่นี่

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2564                         เปิดเอกสารที่นี่

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2565                         เปิดเอกสารที่นี่

Visitors: 42,665