แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2563                 เปิดเอกสารที่นี่

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2564                  เปิดเอกสารที่นี่

               ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ 2565                 เปิดเอกสารที่นี่

Visitors: 85,599