แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ  

          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562                                เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563                               เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563)      เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                          เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                            เปิดเอกสารที่นี่ 
 
          แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                          เปิดเอกสารที่นี่ 
 
 
 
Visitors: 85,583