แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ  

          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562                                                                     เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                     เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563)              เปิดเอกสารที่นี่
          แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                          เปิดเอกสารที่นี่
Visitors: 42,665