O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน นำโดยนายพงษ์ธร เขมภาคิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือนมกราคม และผู้บริหารมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

         

         

Visitors: 109,137