การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563                                 

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564                                 

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565                               

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566                               

Visitors: 66,506