การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563                                 

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564                                 

      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565                               

Visitors: 54,821