การจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563                                                   

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564                                                    

Visitors: 42,665