ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.

Visitors: 109,139