กิจกรรม/โครงการ เด่น ปี 2565


 • 49018.jpg
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมอบถุงยังชีพและATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

 • S__88711172.jpg
  ด่านชุมชนตำบลปากกราน ฝ่ายปกครอง อสม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1...

 • IMG_0143.JPG
  วันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่อบต.ปากกราน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และใช้รถรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิ...

 • IMG_0051.JPG
  วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง
Visitors: 50,786