ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

Visitors: 66,506