ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

Visitors: 72,356