ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนเลียบคลองลาว หมู่10

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (ถนนเลียบคลองลาว) ถนนเชื่อมต่อตำบลบ้านป้อมและบ้านกลึง สายเลียบคลองลาว หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปากกราน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Visitors: 104,387