⇒ แหล่งท่องเที่ยวในตำบล


  • 2020-05-01.jpg
    วัดกระซ้าย สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ อาจจะเป็นวัดสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับวัดสามปลื้ม วัดสุวรรณาวาส วัดนางคำ วัดจงกลม วัดหล...

  • 65122778_1038332386358889_5720655155599245312_n.jpg
    วัดสำเภาล่ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองตะเคียน ในตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีพระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท) ...

  • 1499346498.jpg
    วัดกลางคลองตะเคียนตั้งอยู่ ปากคลองตะเคียนบน เป็นชุมชนคลองมอญบ้านเหนือ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำเจ้...
Visitors: 109,134