วัดสำเภาล่ม (ทำใหม่)

วัดสำเภาล่ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองตะเคียน ในตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีพระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท) เป็นเจ้าอาวาส   

วัดสำเภาล่ม เดิมชื่อ วัดทำใหม่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2210[2] ได้เปลี่ยนมาเป็น "วัดสำเภาล่ม" เมื่อ พ.ศ. 2493[3] บริเวณวัดรายล้อมไปด้วยชุมชนมุสลิม ซึ่งชาวมุสลิมได้มาตั้งถิ่นฐานริมคลองตะเคียนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีเรือสินค้าเข้ามาจอดท่าวัดสำเภาล่มได้โดยเฉพาะในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดนี้มีอุโบสถขนาดใหญ่ กว้าง 16 เมตร ยาว 45 เมตร ตัวเสาเรียงลายแนวตรงเขียนลายรดน้ำ พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อใหญ่[4] มีพระศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อนาค เป็นพระศิลา ปางนาคปรก

Visitors: 114,046