ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ตามคำร้อง

งานไฟฟ้า อบต.ปากกราน ได้ดำเนินการตามคำร้องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องแสงสว่างในพื้นที่

Visitors: 85,593