โครงการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน

ครัวเรือนในเขตตำบลปากกรานเข้าร่วมการคัดแยกขยะเปียกตั้งแต่ต้นทาง โดยแยกขยะเปียกในครัวเรือน

Visitors: 72,351