โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566 และโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยนางพงษ์ธร เขมภาคิน นายก อบต.ปากกราน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณหนองอิแต้ และหนองสองห้อง ตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566และโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา 

Visitors: 109,128