รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

 

  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับบุคคล)

                                          
                                            เปิดไฟล์ PDF

 

  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับหน่วยงาน)

                                          
                                            เปิดไฟล์ PDF
Visitors: 72,353