ผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561                                              เปิดเอกสารที่นี่                       

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562                                              เปิดเอกสารที่นี่  

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563                                              เปิดเอกสารที่นี่     

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564                                              เปิดเอกสารที่นี่    

Visitors: 42,665