ผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561                   เปิดเอกสารที่นี่             

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562                   เปิดเอกสารที่นี่  

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563                   เปิดเอกสารที่นี่     

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564                   เปิดเอกสารที่นี่    

Visitors: 56,848