⇒ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561                   เปิดเอกสารที่นี่             

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562                   เปิดเอกสารที่นี่  

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563                   เปิดเอกสารที่นี่     

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564                   เปิดเอกสารที่นี่   

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565                   เปิดเอกสารที่นี่   

               รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2566                   เปิดเอกสารที่นี่  

Visitors: 109,137