นโยบายการบริหารงานบุคคล

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563                                                           

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564                                                           

 

Visitors: 42,665