นโยบายการบริหารงานบุคคล

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563                               

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564                               

             นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565-2568                         

Visitors: 56,847